Jak to skutečně bylo?

3. Říkal jste to dobře, pane Klausi, ale bůhví, co jste si přitom myslel,

protože skutečnost je, že ...

... bývalí manželé Hana Horáková a Dr. Jaroslav Horák

 Těch vlastních zkušeností má nepochybně každý občan dost a dost, aby si odpověděl. Jednu zkušenost – tu naši a naší rodiny - Vám předkládáme k posouzení, zda to má být pro občany i v budoucnu normální..? Byli a jsme jen jedni z Vás řadových občanů. A snad proto, že jsme politicky příliš nezávislí na kterékoliv po listopadovém převratu vládnoucí straně a protože nepředstavujeme žádné celebrity a VIP a nemáme důvod podbízet se jen tak pro nic za nic vládnoucím garniturám, proto jsme se dostali tam, kde jste i mnozí z Vás... Dost často se v poslední době doslýcháte i dočítáte o smutném vývoji a současném stavu víceúčelového zařízení na Malém nám. 4 v Chebu na Zlatém vrchu – objektu „ZLAŤÁK“, přesně řečeno č.p.: 2241, číslo LV: 1, objekt občanské vybavenosti, na parcele: st. 6490,

k němuž vlastnické právo získalo bezplatně Město Cheb,

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 20,

když před tím dopomohlo původním majitelům k jejich úplnému podnikatelskému krachu.

 

PROČ, JAK…?

V roce 1992 byla zkolaudována nová stavba občanské vybavenosti pro sídliště Zlatý vrch, jejíž zřizovací cena byla 35 mil. Kč a jejímž prvním majitelem byly dnes již neexistující Hotely a restaurace Cheb (HaR), stát. podnik v likvidaci. Tento objekt, kolem něhož jsme denně vodili s manželkou své děti do školky a školy, se vzápětí začal dražbou prodávat likvidátorkou HaR pí. Strakovou. Bylo nám velmi divné, že se nový pěkný objekt po opakovaných dražbách nepodařilo ani po téměř dvou letech od kolaudace prodat a objekt stále neslouží svému účelu. Proto jsem písemně požádal likvidátorku o možnost přímého odkoupení, nikoliv účastí v dražbě. Na to jsme neměli. Když se ani na počtvrté nepodařilo v dražbě budovu prodat, kdy její původní vyvolávací cena klesla z původních 17,5 mil. Kč na 9,5 mil.Kč, vyzvala mne paní likvidátorka k osobnímu jednání o možnosti přímého prodeje objektu, pokud trvá zájem můj a mé manželky. Likvidátorka totiž nechtěla přistoupit na návrhy dražitelů, aby se nový objekt dražil tzv. „holandskou dražbou“ (vyvolávací cena se postupně snižuje, nikoliv zvyšuje). Při jednání s likvidátorkou nám byl mj. předložen doklad, v němž chebské zastupitelstvo schválilo 7.9.1993, že novému nabyvateli objektu bude zároveň odprodán i pozemek (za 345.000,-Kč), na němž byla budova postavena a který patřil Městu Cheb. A víte, jak to dál pokračovalo..? (více na https://zlatakcheb.webnode.cz)

5.5.1994 Byla námi podepsána kupní … smlouva s HaR Cheb (stát. podnik v likvidaci) o odkoupení objektu víceučelového zařízení v Chebu na Malém náměstí 4, Zlatý vrch. Tato smlouva byla podepsána 8 měsíců po té, co chebské zastupitelstvo schválilo prodej pozemku pod touto budovou za 345 tis.Kč novému nabyvateli, který v tu dobu ještě nebyl znám.)

červen 1994 Předložen u pani Meidelschmidové na majetkoprávním odboru MěÚ vlastní návrh na kupní smlouvu k pozemku 6490, ale odmítnuto s tím, že MěÚ pověřil JUDr. Stužku vypracováním kupní smlouvy.

19.8.1994 Na vyžádání byly předány manžely Horákovými JUDr. Stužkovi potřebné podklady pro zpracování kupní smlouvy na pozemek. V tento den nás však JUDr. Stužka informoval, že ještě nemá potřebné podklady od města... My jsme ho ale upozornili, že kupní smlouvu nutně potřebujeme pro řešení úvěru od banky. Slíbil, že to bude v nejkratším možném termínu hotové.

 

TEPRVE až 26.5.1995 (po roce+21 dnech!)...

...byla podepsána kupní smlouva na pozemek na základě opakovaných urgencí od Horákových a JUDr. Stužky na MěÚ – to už ale Horákovi přišli díky neúplnosti nabývacích dokladů o možnost získání úvěru. Přesto doufali, že se podaří finance zabezpečit. NEPODAŘILO SE! Díky zkušenostem o nesplácení úvěrů poskytovaných po listopadovém převratu do oblasti provozů hotelů, restaurací a kultury každému, kdo měl 2 nosní dírky, Česká národní banka zablokovala poskytování úvěrů k těmto účelům! Zároveň v důsledku vytunelování řady našich bank (Bohemia, Kreditní aj.) a rozkradení některých kampeliček se natolik zvýšila nedůvěra ze strany zahraničních obchodních subjektů k politickému a hospodářskému klimatu u nás, že mnozí svou činnost u nás raději dočasně přerušily nebo zcela ukončily a tím jsme přišli i o možnost zrealizovat již zdárně rozjednaný výhodný zahraniční hypoteční úvěr.

A tak jsme se díky vlastní chybě,  

 kterou nebylo nic jiného než úplně normální naše

důvěra v český právní a správní systém a víra v zákonné jednání úředníků a zastupitelů Města Cheb a Horákovi se tak dostali do bezvýchodné situace.

Tato naše chyba mj. do značné míry přispěla i k našim velkým finančním problémům a k našemu následnému manželskému rozvodu. Také pak začal kolotoč soudních jednání s MěÚ Cheb, kdy

„zloděj“ začal křičet „chyťte zloděje“!  

z důvodu, že jsme MěÚ nedokázali uhradit plnou výši 345 tis. Kč díky jeho vlastní předchozí liknavosti a lhostejnosti, ale pouze 150.000,- z ceny za pozemek.... V důsledku soudních jednání dostal MěÚ zpět nejen pozemek, ale od nás vysoudil postupně přes 500 tis.Kč jen za pozemek..!!! Co Vy na to, občané?

Že nejsme sami..?!


A jak vypadá Zlaťák dnes po současném vlastnění a spravování chebským MěÚ..?  

Jak se nejlepší dětské diskotéky a příjemné prostředí přeměnily péčí chebské radnice do dneška, posuďte sami na těchto webovkách.

Toto je stav dnes...                                                              ...A takto to vypadalo tenkrát

Naším cílem není nic jiného, než pomoci opětnému vzkřísení plnohodnotného života v tomto objektu, anichž by se z něho zřídil NOČNÍ KLUB nebo ASIATSKÉ TRŽIŠTĚ nebo DOUPĚ PRO NEPŘÍZPUSOBIVÉ. To jsme už tenkrát mohli udělat i my, pokud bychom nemysleli více na zájem zde žijících občanů. Mohli jsme být bez starostí a chodit dnes třeba kanálama... Dnešní majitel - Město Cheb vážně uvažoval v tomto objektu  zřídit  dům sociálních služeb, jak se mj. říká i lidově řečeno cikáncentru. Ale nějak mu na to znovu nezbylo peněz, tak jako nakonec chybí peníze v této zemi i v regionu téměř všude, protože se stačily "jinak" prohospodařit nebo prostě šikovně ztratit ...

Poněkud pragmatičtěji a snad i rozumněji začali o využití tohoto bývalého víceúčelového zařízení uvažovat po volbách zastupitelstev měst a obcí v roce 2014 nově zvolení zastupitelé, zejména noví radní města. Ti připustili možnost a dnes o ní zcelá vážně uvažují, zřídit v tomto objektu občanské vybavenosti sídliště Zlatý vrch PARKOVACÍ DŮM pro 63 osobních vozidel s investicí kolem 24 mil. Kč. Z těchto investic a dalších provozních nákladů je vypočten roční pronájem parkovacího jednoho prostoru na minimálně 27 tisíc Kč... (ZDE SI PŘEČTI VÍCE)  

MYSLÍTE SI, ŽE SE NAJDE Z BĚŽNÝCH OBČANŮ SÍDLIŠTĚ 63 ZÁJEMCŮ, KTEŘÍ ROČNĚ BUDOU CHTÍT PLATIT NÁJEM PARKOVACÍ PLOCHY V TAKOVÉ VÝŠI..? NEŠLO BY PŘIROZENĚ O GARÁŽ, KDE JE MOŽNÉ PROVÉST SI BĚŽNÉ KONTROLY A ÚDRŽBU SVÉHO VOZIDLA, ALE POUZE O PARKOVACÍ PROSTOR.

JDE TEĎ O TO, ZDA TU BUDE  OPĚT SKUTEČNĚ ODDECHOVÉ OBČANSKÉ CENTRUM, JAK BYLO I PŮVODNÍM ZÁMĚREM pro občany Zlatého vrchu, nebo sem město přestěhuje pár aut ze Zlaťáku. 

Je však třeba městu poděkovat za dokončené práce a realizaci IPRM (Integrovaného programu rozvoje města) v prostoru sídliště Zlatý vrch. Nepochybně se zejména na ulicích a parkovištích nově zrekonstruovaných a dobudovaných nyní lépe parkuje. Snad právě proto nyní mají důvod občané - majitelé osobních vozidel být spokojenější a proto zřejmě nebudou cítit potřebu platit horentní roční sumu za parkovací prostor v PARKOVACÍM DOMĚ. 

Proto snad by přeci jenom měl bývalý objekt "ZLAŤÁK" na tomto sídlišti sloužit občanům jinak, než jako parkoviště. Třeba tak, aby jej mohla z části účelně využívat  hned vedle stojící 3. Základní škola.

Kdysi námi bylo vyvinuto úsilí, jako prvních provozovatelů, akceptovat zájem většiny občanů sídliště k jejich spokojenosti.

 

ŽE BY TO BYLA NAŠE DALŠÍ CHYBA..?

Možná vůči nám samotným, ale určitě ne vůči Vám, Chebané..

 

Přesto NAVRHUJEME městským radním:

 

a) Ve spolupráci s Městem Cheb zřídit v objektu obecně prospěšnou společnost SPOLEČENKO - VZDĚLÁVACÍ a ZÁJMOVOU AKADEMII pod názvem SVaZAK o.p.s.

 

b) Získat bezplatně nebo za symbolickou cenu objekt od Města Cheb a kromě zřízení SVAZAK o.p.s. využít objekt i pro další obecně prospěšné občanské aktivity tak, jak byl původně objekt k tomu vybudován.

Projekční záměr je připraven a případným investorům a dalším zájemcům může být blíže představen.

 

Svůj názor můžete vyjádřit v anketě těchto webových stránek.

Klikněte na obrázek a v levém sloupci se Vám objeví dole ANKETA.