CO SI O TOM MYSLÍTE VY..?

1. Co řekl exprezident Václav Klaus

Z jeho inauguračního projevu do funkce prezidenta ČR 


Citace:

 

 

…Chci přispět k větší důvěře občanů v naší politickou scénu, v naše demokratické instituce a v politické strany. Naši občané musí mít jistotu, že jejich zájmy reprezentují pro ně viditelní, jimi zvolení politikové a že se nerozhoduje v žádných tajemných seskupeních, která neprošla volebním ohněm.

Pozn.: Samozřejmě se jeho slova nenaplnila, naopak se situace v České republice za jeho prezidentování výrazně zhoršila.

   

..SKUTEČNĚ JSOU NAŠE ČESKÉ INSTITUCE DEMOKRATICKÉ? TEDY V ZÁJMU VĚTŠINY LIDU FUNKČNÍ..? NEMÁŠ, OBČANE, NÁHODOU VÍCE ZKUŠENOSTÍ TAKOVÝCH, ŽE TY JSI TU PRO TY TEBOU PLACENÉ ÚŘEDNÍKY A NIKOLIV ONI PRO TEBE..? OPRAVDU MÁŠ, OBČANE, POCIT, ŽE NÁS VŠECHNY TI TEBOU ZVOLENÍ REPRZENTUJÍ TAK, JAK JE VŮLE TVÁ..?

 

 

Ptáme se Tě a s Tebou všech ostatních.

 

CTĚL JSI TO..?

 • Statisíce nezaměstnaných v naší zemi a likvidace nebo prodej našich podniků, kde kdysi práce byla
 • Trvalý růst cen energií, zejména pro domácnosti
 • V tichosti podepsání smlouvy o umístění amerického kontingentu v Brdech
 • Přetrvávající poplatky u některých lékařů a za léky v lékárnách
 • Privatizace nemocnic a zdravotních pojišťoven
 • Vzrůst sazby DPH na potraviny a služby
 • Nespravedlivé (pragocentrické) financováním infrastruktur pro regiony
 • Naprostý nedostatek peněz pro ty, kteří pracují pro ochranu a rozvoj celé společnosti …???
 • Ohrožení bezpečnosti naší země jejím začlenění do NATO - bez referenda
 • Likvidace řady dalších důležitých potřeb pro sociální jistoty a lepší spokojenost většiny občanů...
 • Zlovolnost bankovního sytému při poskytování úvěrů a následně legislativně podporované exekuční drancování dlužníků

 

Kéž těch slepých a hluchých je čím dál méně!

                                                                             

2. Nyní s nadějí vzhlížíme k Vám, pane prezidente Miloši Zemane.

Jsme si jisti, že budete mnohem lepším prezidentem, než ti dva polistopadoví před Vámi. Hlavně že budete soudnější a pro lid spravedlivější.

 

 

Chebské MEMENTO

Také se jim o tom těžko ječí, jenom s hrůzou to sledují, slyšet raději nechtějí

Bylo to skutečně až k  !

Smutné a varující... Co se podařilo chebské radnici s víceúčelovým objektem ZLAŤÁK na Malém náměstí 4 udělat, o tom se těžko nejen mluví, ale není to ani k slyšení, ani k vidění... Je to jen na ...

 

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.